Aanbevelingsverslag voor het verduurzamen van Bamboe

In dit hoofdstuk wordt er een aanbeveling gedaan om op lange termijn de werkplaats (waar het verduurzamingsproces plaatsvindt) te renoveren . De renovatie heeft twee redenen. Allereerst is de overkapping van de desbetreffende werkplaats van hout gebouwd. Dan is het niet heel sterk om
mensen, die worden uitgenodigd op de werkplaats, bewust te maken van bamboe als alternatief voor hout. De tweede reden is dat het verduurzamingsproces onder de huidige overkapping niet vlekkeloos verloopt. Het rook blijft onder de overkapping zitten, waardoor het dus gevaarlijk kan
worden voor de medewerkers die bezig zijn met verduurzamen. Vooral als deze medewerkers geen mondkapjes dragen.

Voor beide problemen zijn er oplossingen. Voor het eerste probleem is de constructie van de werkplaats herontworpen. En het idee is om de rechtopstaande kolommen te vervangen van houten naar bamboe kolommen. Sommige kolommen staan niet optimaal geplaatst. Waardoor er bamboe kolommen geplaatst kunnen worden op de meest optimale positie. De meeste kolommen staan wel goed geplaatst. En voor die houten kolommen hoeft de fundering niet weg gehaald te worden. De bamboe kolommen zouden goed verbonden kunnen worden met de houten fundering. Verder zullen er in in het dak drie bamboe hoofdliggers komen.

Omdat het bovenliggende doel van dit project gaat om het verbeteren van het milieu, lijkt het ons
dus niet handig om al het hout weg te doen. Het hout dat onder de dakplaten ligt (dus niet in het
zicht van de bezoeker)zal worden hergebruikt met dezelfde functie.

Zie hieronder het herontwerp van de constructie. De gele kolommen zijn van bamboe. De rest is van
hout. En het dakmateriaal is van de huidige zinkplaten. De kleine rode kolommen zijn in het ontwerp
te zien, omdat deze aangeven welke kolommen van positie zijn veranderd. Deze kolommen
hebben dus geen Houten fundering. De fundering voor deze kolommen moet dus van beton (tenzij
een beter alternatief?). De vierde rij van kolommen kan totaal vervangen worden door bamboe.

SHED.jpg

 

Voor het tweede probleem is de oplossing een totaal andere verduurzamingsproces. Voor dit nieuwe verduurzamingsproces is zijn de volgende dingen nodig.

- De bak waarin gekookt wordt
         o De grootte van de bak kan variëren aan de hand van de soort producten die gemaakt
            worden.
- Twee katrollen
         o Die links en rechts van de bak worden geplaatst
- Touw
         o Het touw wordt voor de katrollen gebruikt
- Tuinslang met dopjes
         o Deze zal worden gebruikt om het Borax na verduurzaming uit het bad te laten lopen.
- Jerrycan
         o De tuinslang zal aan de andere kant verbonden worden met de jerrycan
         o Hierdoor kan het borax worden hergebruikt
         o Of gebracht worden naar een fabriek voor chemisch afval
- Tafel waarop het bamboe kan komen
         o Dit is een tafel die aansluit op het bad
         o Waardoor de bamboe d.m.v van katrollen gelijk op gehijst wordt.
Dakopening
         o In het dakgedeelte boven het bad zal een opening komen.
         o Deze opening zal d.m.v een stok open en dicht gedaan worden
         o De dakopening zal dus een soort van klepje (van zinkplaten) zijn.

Het verduurzamingsproces zal als volgt eruit gaan zien.


- Allereerst zal het touw in het bad gelegd worden
- Daarna kan de bamboe erin gelegd worden
- Het Borax(andere conserveringsmiddel) kan erin gedaan  worden
- Het bamboe kan gekookt worden
- Indien er nog een bad bamboe gekookt moet worden
         o Dan kunnen twee medewerkers d.m.v de katrollen de bamboe op het tafeltje hijsen’
         o En dan kan de volgende lading beginnen met koken
         o Als de bamboe op het tafeltje afgekoeld is dan kan het weggebracht worden om te
            drogen
- Indien dit het laatste bad was
         o Dan kun je een tuinslang gevuld met water in het “afgekoelde ” bad stoppen.
         o Aan het andere uiteinde zit de tuinslang in een jerrycan
         o Hierdoor stroomt het Borax in de jerrycan
         o En daarna kan de jerrycan gebracht worden naar een fabriek voor chemische afval

Hieronder is weergeven hoe dit in het ontwerp eruit zal zien.

 

SHED 2.jpg

Zie hieronder de dakopening in het ontwerp. Het dakraamppje is aangegeven met een lichtblauwe kleur. De warme lucht (rook) zal door de dakopening naar boven stromen.

 

SHED 3.jpg