Planning en tijd

Onze tijd in Suriname is op te delen in vier delen, Ontwerp van de kas, de Bouw van de kas en de oplevering en overdracht. Daarnaast is er nog een vierde deel wat continu bezig was, de Promotie van de kas. Voordat de stage begon is er in het projectplan een planning en verloop opgenomen van de stage. De planning in Suriname is enigszins aangepast door factoren waar we geen weet van hadden in Nederland.

1. Onderzoek naar ontwerp van de kas

Vanaf het begin van de stage hebben we besloten om minimaal drie weken uit te trekken om het ontwerp van de kas te maken. We hebben gekozen om hier een lange tijd voor uit te trekken omdat het ontwerp van de kas de basis van het project is. Er zijn al eerder kassen in Marowijne gebouwd door projecten van SOIL. Dit zijn Tropical Greenhouse en Kassenbouw Pelgrimkondre. Om onze kas goedkoper en efficiënter te maken, moet er veel lokaal en wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Het lokale onderzoek bestond uit afspraken met het LVV, Stanley Oosthuizen, expertise van PTC en het bekijken van bestaande kassen in de omgeving. Daarnaast is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de constructie, irrigatie, koeling en ventilatie van de kas. Uiteindelijk zijn we vier weken bezig geweest om het ontwerp van de kas te optimaliseren. Hier is meer over te vinden in het Ontwerp van de kas. Door veel tijd te nemen voor het ontwerp van de kas, zijn wij ervan overtuigd dat het ontwerp zo efficiënt en goedkoop mogelijk is.

2. Bouw van de kas

De bouw van de kas is qua planning anders verlopen dan wij hadden gedacht. Omdat de eerste houtbestelling het verkeerde hout bleek te zijn en de volgende houtbestelling langer duurde van verwacht, zijn wij anderhalve week uitgelopen op schema. Dit betekent dat we op 8 december zijn begonnen met de bouw van de kas. De bouw van de kas heeft 14 dagen geduurd, dit is exclusief het aanbrengen van het landbouwplastic en het verplaatsen van de zwarte grond naar de kas, wat twee dagen heeft geduurd. Wij hadden verwacht dat het bouwen van de kas langer zou duren, maar door de verhoogde tijdsdruk, hulp van de leerlingen van de Barronschool en hulp van Kelvin heeft de bouw korter geduurd. We hebben vooral ochtenden gewerkt op de boerderij, (8.00 -13.00) omdat het ’s middags heel warm wordt en omdat de leerlingen van de Barronschool weer op tijd op school moesten zijn. De bouw was een stuk sneller gegaan als we ook ’s middags op de boerderij konden werken. Echter konden we de tijd ’s middags thuis handig gebruiken om te communiceren met onze stagebegeleiders, te werken aan het stageverslag en onderzoek te doen naar de kas. 

 

3. Oplevering en overdracht

De oplevering en overdracht van de kas heeft plaatsgevonden in de laatste twee weken van onze stage. We zijn veel met meneer Pinas in contact geweest over de overdracht van de kas en hebben het vaak met hem erover gehad hoe hij de kas het beste kan gebruiken. Doordat wij meneer Pinas al 9 weken kenden, ging het gemakkelijk om met hem het hierover te hebben. Daarnaast hebben we het met hem erover gehad wat voor producten hij het beste in de kas kan telen en hoe hij het irrigatiesysteem moet gebruiken. Vooral voor het irrigatiesysteem hebben we meerdere gesprekken met Pinas gehad. Dit had vooral te maken met het risico van Legionella. Omdat we geen mistsysteem aanleggen is het risico op Legionella veel kleiner (zie Verloop van de bouw, irrigatiesysteem) dan bij het irrigatiesysteem met sproeiers. Toch is het beter als de heer Pinas niet in de buurt van de kas is op het moment dat hij het irrigatiesysteem aanzet, dit hebben wij duidelijk aan hem aangegeven en hij snapt het goed. We hebben de heer Pinas advies gegeven over de bodemsamenstelling in de kas, omdat wij zelf door tijdsdruk dit niet meer hebben kunnen doen. Daarnaast is de handleiding een deel van de oplevering en overdracht van de kas. Deze handleiding stelt meneer Pinas in staat om nog een soortgelijke kas op zijn grond te bouwen (of laten bouwen) maar ook andere boeren in Suriname die geïnteresseerd zijn in een kas. De handleiding is synchroon gemaakt met de bouw van de kas. De bouwstappen die we in de ochtend op de boerderij hebben voltooid, zijn in de middag in de handleiding vastgelegd.4. Promotie

Wij zijn met de promotie van ons project in Nederland begonnen. Wij zijn hier in Nederland mee begonnen om geld te sponsoren voor het project. Met de promotie van de kas zijn wij continu drie maanden bezig geweest. Tijdens onze stage in Moengo hebben we onze Facebookpagina bijgehouden. Elke week hebben we een post op Facebook gezet, om de geïnteresseerden constant op de hoogte te houden. Daarnaast is er tijd gestoken in een informatieve presentatie bij het KKF. Tenslotte hebben wij gebruik gemaakt van de radio, televisie en krant om ons project lokaal te promoten.
Het had erg nuttig voor ons kunnen zijn als wij in Nederland uitgebreid scenario’s van de tijdsplanning hadden gemaakt, op deze manier waren we minder teleurgesteld geweest dat de planning anders is verlopen dan wij hadden gedacht. Echter hebben we na elke tegenslag ons snel weer herpakt, om niet nog meer tijd te hoeven verliezen. En hebben tijd die opgevuld moest worden nuttig gebruikt.