Samenvatting verloop

In november 2015 vertrokken wij naar Moengo, Suriname. Onze hoofddoel was de innovatieve landbouw stimuleren, dit door middel van kennisverspreiding over tropische kassenbouw en het ontwerpen en realiseren van een tropische kas, die voor iedereen beschikbaar moet zijn. Het project werd uitgevoerd in Moengo omdat die winning van bauxiet gestopt was terwijl dit de grootste inkomstenbron voor het dorp was. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de economie in Moengo en het hele district Marowijne. Daarom moet er worden gezocht naar een nieuwe vorm van inkomsten. Dit zou exportgerichte, innovatieve landbouw kunnen zijn. SOIL Masonkondre zet zich hier dan ook al jaren voor in en heeft dit jaar de stageopdracht van het realiseren van de tropische kas aan ons gegeven.


In ons project hebben we samengewerkt met veel verschillende partijen: onze stagebegeleiders, de Barronschool, het PTC, het LVV en andere actoren. Al deze partijen zijn voor ons van grote waarde geweest. Ook heeft de samenwerking met deze partijen het doel bereikt om lokale kennis te gebruiken en lokale betrokkenheid te creëren. De boer waar wij de kas gebouwd hebben, de heer Pinas, heeft veel lokale contacten gelegd die betrokken zijn geweest in ons project.


De kas is ontwikkeld door middel van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en alle aspecten van het ontwerp zijn onderbouwd. De constructie gebruikt aanzienlijk minder hout dan bestaande kassen door balkberekeningen aan het ontwerp en ook gebruikt de kas minder overige materialen door het weglaten van onnodige onderdelen zoals schaduwgaas. Voor verdere onderdelen van de kas is gezocht naar lokaal te verkrijgen materialen die duurzamer en goedkoper zijn dan de huidige methodes. Zo is er besloten om waslijn te gebruiken voor versteviging van het plastic in plaats van hout, wat eerder altijd gebruik werd.


Voor de promotie van het project is gebruik gemaakt van alle gelegde contacten en ook de nationale media, tv, radio en krant. Dit zorgde voor grote belangstelling in het project. Ook een succesvolle Facebook pagina maakte het bereik tot geïnteresseerden groot. Onder andere via deze Facebook pagina kwamen geïnteresseerde naar verschillende presentaties met betrekking tot het project.


Er is een handleiding gemaakt en gepubliceerd waarin precies in stappen beschreven staat hoe de kas gebouwd moet worden. Deze handleiding is gratis beschikbaar voor iedereen op internet. Via deze handleiding is het voor iedereen mogelijk om onze kas exact na te bouwen.